HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 22CL - 3mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 22CL - 3mm

$1.20
Hss end mill 4 flute 22CL - 4mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 22CL - 4mm

$1.20
Hss end mill 4 flute 24CL - 5mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 24CL - 5mm

$1.30
Hss end mill 4 flute 33CL - 6mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 33CL - 6mm

$1.30
Hss end mill 4 flute 30CL - 7mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 30CL - 7mm

$2.50
Hss end mill 4 flute 38CL - 8mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 38CL - 8mm

$2.50
Hss end mill 4 flute 45CL - 10mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 45CL - 10mm

$3.50
Hss end mill 4 flute 53CL - 12mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 53CL - 12mm

$4.50
Hss end mill 4 flute 55CL - 13mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 55CL - 13mm

$5.50
Hss end mill 4 flute 53CL - 14mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 53CL - 14mm

$5.50
Hss end mill 4 flute 63CL - 16mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 63CL - 16mm

$6.50
Hss end mill 4 flute 63CL - 18mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 63CL - 18mm

$8.50
Hss end mill 4 flute 75CL - 20mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 75CL - 20mm

$9.90
Hss end mill 4 flute 75CL - 22mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 75CL - 22mm

$13.90
Hss end mill 4 flute 90CL - 25mm
HSS metric extra length 4F

Hss end mill 4 flute 90CL - 25mm

$15.90